top of page
  • Zdjęcie autoraprzewodnik Polina Wierzchowiec

Oznaczenia ratunkowe niemieckiej biernej obrony przeciwlotniczej


Zgodnie z wytycznymi owych czasów, rok 1943, strzałki wskazywały wyjście awaryjne ze schronu. Na wypadek jakby gruz zasypał wejścia, to po strzałkach ekipy ratunkowe mogły dotrzeć do przebywających w schronie ludzi.


Każde takie ukrycie musiało być należycie oznakowane od strony frontowej budynku. Owe oznakowanie w terminologii niemieckiej LS - Pfeile było zazwyczaj malowane białą lub fluorescencyjną farbą z szablonu w formie strzałki kierującej na okienka piwniczne lub na wejście do klatki schodowej, tak aby przechodzień znajdujący się w tym miejscu podczas alarmu przeciwlotniczego mógł schronić. Oznaczeniem LSR, czyli w tłumacze­niu „pomieszczenie przeciwlotnicze”. Malowanie oznaczeń należało do obowiązków właściciela lub admi­nistratora nieruchomości, który za­zwyczaj zlecał jego wykonanie firmie budowlanej.

Strzałki o długości od 35 do 50 cm, szerokości od 3 do 4 cm oraz z grotem wysokości od 6 do 10 cm miały być malowane farba fluorescencyjną lub białą. Ważne że symbole te miały być stosowane na terenie całej Rzeszy. Strzałki miały być dodatkowo malowane na terenie zakładów produkcyjnych oraz osiedlach przyzakładowych.


W Szczecinie takie oznaczenia są na ul. Mazurskiej 21 (zdjęcia z 30.07.2021 właśnie zaczyna się tam remont), przy ul. Żołnierskiej (dawne tereny WOP, dziś teren przy prokuraturze) oraz przy Ściegiennego 12. Może ktoś jeszcze odszuka takie strzałki na budynkach?

Warto też wspomnieć, że pomimo przeprowadzenia w ostatnich latach remontów elewacji budynków znane są przykłady w Polsce zachowania wojennych oznaczeń np. Wrocławiu na elewacji Hali Targowej.

72 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page